TeleBank: +36 1 510 0527
×
 


 

Miért jó a GRÁNIT Lakáshitel?

Gyors, szakszerű ügyintézés MELLETT MÁR TÖBBFÉLE KAMATPERIÓDUS
(3 HAVI, 5 ÉVES VAGY 10 ÉVES) KÖZÜL IS VÁLASZTHAT az Ön igényeinek megfelelően!
.

A GRÁNIT Bank piaci kamatozású (állami támogatás nélküli) forint hiteleit lakóingatlanon alapított önálló zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom fedezete mellett nyújtja.

 

Miért érdemes a GRÁNIT Bankot választania?

Mert árfolyamkockázat nélkül, átlátható és alacsony kamatozással, gyorsan, szakszerű kiszolgálás mellett igényelhet forint alapú jelzálogkölcsönt.

 

Milyen célokra igényelhető hitel ingatlanon alapított jelzálog fedezet mellett?

 • GRÁNIT lakáshitel
  • Új és használt lakás, lakóház vásárlás, építés
  • Bővítés, felújítás, korszerűsítés
  • Más pénzintézet által nyújtott lakáscélú hitelek kiváltása
 • GRÁNIT szabad felhasználású hitel
  • Szabadon választott hitelcél
  • Más pénzintézet által nyújtott szabad felhasználású hitelek kiváltása

VÁLASSZA AZ ALACSONY KAMATOT!

Válassza A kedvező kamatozást és AZ alacsony törlesztőrészletet!
.

JELZÁLOGHITEL AKCIÓ !

2021. október 10-től hiánytalanul befogadott GRÁNIT jelzáloghiteleknél (Lakás,- és Szabad felhasználású hitelek esetén is):
 
 • a kamatból 25-75 bázispont (0,25%-0,75% kedvezményt kap, amennyiben az Adósok együttesen - legalább havi 250 ezer - 450 ezer Ft összegű - rendszeres jóváírással rendelkeznek és vállalják, hogy azt a kölcsön futamideje alatt a GRÁNIT Banknál vezetett, a kölcsön törlesztésére szolgáló bankszámlára utalják vagy utaltatják,
 • a kamatból 22-35 bázispont (0,22% -0,35%) kedvezményt kap, amennyiben a folyósított kölcsönösszeg eléri vagy meghaladja a 5 millió Ft - 15 millió Ft-ot,
 • Folyósítási jutalékot nem kell fizetni,
 • Fedezet értékelési díjat egy fedezetre visszatérítjük folyósításkor.
 • Közjegyzői díjat (maximum 48 000 Ft összegben) visszatérítjük folyósításkor.
 • a folyósítást közvetlenül megelőző Ingatlan felülvizsgálati díját, azon ingatlan megvásárlása esetén, amelynek felépítését a Bank vállalati lakásépítési projekthitellel finanszíroz. 

 

A  fenti kedvezmények összevonhatók.

 

Szabadfelhasználású hitel vagy Szabadfelhasználású hitel kiváltása esetén a THM*: 6,16% -7,42%

 

LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK IRÁNT ÉRDEKLŐDIK?

ISMERJE MEG A GRÁNIT BANKNÁL IS ELÉRHETŐ OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYEKET!

 

Reprezentatív példák

 

 

Konstrukció Szabadfelhasználású jelzáloghitel
Fedezet A jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre
Hitelező GRÁNIT Bank Zrt
Hitelkamat típusa: 3 havonta változó kamatozás 5 évente változó kamatozás 10 évente változó kamatozás
Hitel összege: 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme: HUF HUF HUF
Hitel futamideje: 20 év 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma: 240 240 240
Hitelkamatláb mértéke 5,86% 7,03% 6,23%
THM*: 6,16% 7,42% 6,55%
Törlesztőrészletek összege: 35 653 Ft 39 149 Ft 36 741 Ft
Ügyfél által fizetendő teljes összeg: 8 575 496 Ft 9 414 598 Ft 8 836 582 Ft
A hitel teljes díja: 3 575 496 Ft 4 414 598 Ft 3 836 582 Ft
amely magában foglalja:      
Folyósítási jutalékot 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1 db 42 000 Ft
Fedezetértékelési díjat
(visszatérítéssel):
0 Ft 0 Ft 0 Ft
1 db Fedezetbejegyzési díjat: 12 600 Ft 12 600 Ft 12 600 Ft
1 db Tulajdoni lap díjat 6 250 Ft 6 250 Ft 6 250 Ft
Elektronikus kamatértesítő díját: 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Számlacsomag** (Sztár) havi díját: 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Törlesztés beszedési díját
(a havi törlesztőrészlet összegére
számítva Sztár számlacsomag esetén)
0,00%, max 0 Ft 0,00% , max 0 Ft 0,00 %, max 0 Ft
A hitel teljes díjába figyelembe nem vett egyéb díjak:
Közjegyzői okirat díja
(max 48 000 Ft visszatérítéssel)
közjegyzői díjszabás szerint
(közjegyzőnek fizetendő)
közjegyzői díjszabás szerint
(közjegyzőnek fizetendő)
közjegyzői díjszabás szerint
(közjegyzőnek fizetendő)
Vagyonbiztosítás díja***: választott biztosító díjszabása szerint választott biztosító díjszabása szerint választott biztosító díjszabása szerint
Kockázati életbiztosítás díja***: választott biztosító díjszabása szerint választott biztosító díjszabása szerint választott biztosító díjszabása szerint

 Az Ön kérésére a hiteligényléssel kapcsolatban felmerülő induló díjak és költségek (pl. folyósítási jutalék, közjegyzői költség, stb.) meghitelezhetők, amelynek összege a hitel futamideje alatt a havi törlesztő részletekkel együtt kerül megfizetésre.
 

* A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának arányát fejezi ki a hitel teljes összegéhez viszonyítva éves alapon és százalékban kifejezve. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat és a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát! A THM a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet és a 2009. évi CLXII. tv. szerint 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű, egyösszegben kifolyósított annuitásos törlesztésű lakáscélú hitelre került meghatározásra. A THM mutató számítása során a hitelösszeg után járó kamatkedvezmény, egy fedezeti ingatlanra vonatkozó fedezet értékelési díj, fedezetbejegyzési díj,- és tulajdoni lap díja, továbbá a folyósítási jutalék, havi 0 Ft-os bankszámlavezetési díj (Sztár számlacsomag), a törlesztés beszedésének díja (0,0%), valamint elektronikusan megküldött kamatértesítő került figyelembe vételre. A jelzáloghitelek esetén a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás, egyedüli igénylő esetén az Adós személyére vonatkozó kockázati életbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges az ügyfél által választott bármelyik biztosítónál.  A vagyon,- ill. kockázati életbiztosítás díja a bank számára nem ismert, így a THM számítás során nem kerültek figyelembevételre. 

**A példákban a hiteltörlesztéshez a feltétel nélküli, 0 Ft-os számlavezetési díjú Sztár számlacsomag került figyelembe vételre, amelyen díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen biztosítja a hiteltörlesztésül szolgáló pénzösszeg elhelyezését, de bármelyik lakossági GRÁNIT bankszámlacsomagot választható az ügyfél saját döntése illetve a számlacsomag esetleges feltételének való megfelelés függvényében.

***A jelzáloghitel folyósításához a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

****A jelzáloghitel folyósításához, amennyiben nincs adóstárs az ügyletben és a hitel-fedezet aránya meghaladja a 60%-ot, az adósra kockázati életbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

 

A tájékoztató nem teljes körű. Az akció időtartamát, részletes feltételeit és a jelzáloghitel kondícióit a jelzálog fedezete mellett nyújtott lakossági hitelekről szóló Hirdetmény, a Kockázatvállalással kapcsolatos Lakossági ügyletek ÁSZF és   az Üzletszabályzat tartalmazza. Ezek megtalálhatóak a GRÁNIT Bank honlapján (https://granitbank.hu/hirdetmenyaltalanos) valamint a bankfiók ügyfélterében kifüggesztve.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hogyan változik a hitel kamata?
5 éves kamatperiódus:
A GRÁNIT piaci jelzáloghitel 5 éves kamatperiódussal kamatozása kamatperiódusonként, azaz 5 évente változik. A kezdeti kamat mértéke az ügylet kockázati megítélésétől függ, mely az MNB által közzétett H1K5 kamatváltoztatási mutató alapján változhat. A mutató két kamatperiódus közt az 5 éves magyar állampapírhozam százalékos változásból indul ki, amely százalékos változásnak a bázisra vetített mértéke adja meg a viszonyszámot bázispontban kifejezve. A kamat tehát olyan mértékben változik, amely megegyezik az állampapírhozamok százalékos változásával. A hitelek tehát 5 éves kamatperiódus mellett változó kamatozásúak. Ez azt jelenti, hogy kamatperiódusonként (azaz 5 évente) az aktuális pénzpiaci viszonyoknak megfelelően az ügyleti kamat változhat, de az egyes kamatperiódusokon belül az ügyleti kamat állandó. Így a törlesztő részlet is kamatperiódusról – kamatperiódusra változhat a kamatváltozás irányának megfelelően.
10 éves kamatperiódus:
A GRÁNIT piaci jelzáloghitel 10 éves kamatperiódussal kamatozása kamatperiódusonként, azaz 10 évente változik. A kezdeti kamat mértéke az ügylet kockázati megítélésétől függ, mely az MNB által közzétett H1K10 kamatváltoztatási mutató alapján változhat. A mutató két kamatperiódus közt az 10 éves magyar állampapírhozam százalékos változásból indul ki, amely százalékos változásnak a bázisra vetített mértéke adja meg a viszonyszámot bázispontban kifejezve. A kamat tehát olyan mértékben változik, amely megegyezik az állampapírhozamok százalékos változásával. A hitelek tehát 10 éves kamatperiódus mellett változó kamatozásúak. Ez azt jelenti, hogy kamatperiódusonként (azaz 10 évente) az aktuális pénzpiaci viszonyoknak megfelelően az ügyleti kamat változhat, de az egyes kamatperiódusokon belül az ügyleti kamat állandó. Így a törlesztő részlet is kamatperiódusról – kamatperiódusra változhat a kamatváltozás irányának megfelelően.

Mekkora a hitelek kamata?
A  kamat és THM értékét a  Hirdetmény tartalmazza.
Jelenleg akció keretében elérhető kamatkedvezmények:

25-75 bp (bázispont) (0,25%-0,75%) kamatkedvezmény legalább havi  250 ezer és 450 ezer Ft közötti összeg jóváírása esetén, amennyiben a jóváírás a kölcsön futamideje alatt a GRÁNIT Banknál vezetett bankszámlára érkezil

22-35 bp (bázispont) (0,22%-0,35%) kamatkedvezmény,  5 millió és 15 milliót Ft közötti kölcsönösszeg esetén

Az akció részleteit a hatályos Hirdetmény tartalmazza.

Mekkora a törlesztő részlet?
Személyre szabott, ügyletminősítéssel is bővített törlesztő részlet számítást kollégáink pár perc alatt elkészítik Önnek, hívja a +36 1 5100 527–es telefonszámot vagy  vegye fel velünk a kapcsolatot a
hitelinfo@granitbank.hu e-mail címen.

Milyen időszakra vonatkozik az ügyleti kamat?
5 éves kamatperiódus:
A hitelek 5 éves kamatperiódus mellett változó kamatozásúak. Ez azt jelenti, hogy az 5 éves kamatperiódus alatt az ügyleti kamat állandó, tehát a törlesztő részlet is változatlan. A következő kamatperiódusban a kamat az aktuális pénzpiaci viszonyoknak megfelelően megváltozhat (csökkenhet vagy emelkedhet), majd a kamatperiódus alatt ismét végig változatlan. A törlesztő részlet is kamatperiódusról – kamatperiódusra a kamatváltozás irányának megfelelően változhat.
10 éves kamatperiódus:
A hitelek 10 éves kamatperiódus mellett változó kamatozásúak. Ez azt jelenti, hogy a 10 éves kamatperiódus alatt az ügyleti kamat állandó, tehát a törlesztő részlet is változatlan. A következő kamatperiódusban a kamat az aktuális pénzpiaci viszonyoknak megfelelően megváltozhat (csökkenhet vagy emelkedhet), majd a kamatperiódus alatt ismét végig változatlan. A törlesztő részlet is kamatperiódusról – kamatperiódusra a kamatváltozás irányának megfelelően változhat.

Milyen egyéb költségekkel jár a hitel felvétele induláskor és a futamidő alatt?
2021. október 10-től a jelzáloghiteleink induló díjkedvezménnyel igényelhetők. Nem kell megfizetni a folyósítási jutalékot, ami a hitelösszeg 1%-a maximum 200.000 Ft; folyósításkor visszatérítjük a fedezet értékelés díját 1 fedezet vonatkozásában és a közjegyzői okirat díját maximum 48.000 Ft-ig. További részleteket/tudnivalókat a https://granitbank.hu/lakossagi-hirdetmenyek olvashat.
 
Szerződésszerű törlesztés esetén, a hitelhez kapcsolódóan a futamidő alatt csak kamatot kell fizetni a Bank felé. Kezelési költség és egyéb „rejtett” költségek nincsenek. A hitel kizárólag GRÁNIT Banknál vezetett bankszámláról törleszthető. A választható bankszámlacsomagok hatályos kondícióit a vonatkozó Hirdetményben tekintheti meg. A futamidő alatt a fedezetül felajánlott ingatlanok után rendszeres időközönként biztosítási díjat kell fizetni. A vagyonbiztosítási díj és a fizetési gyakoriság az Ügyfél által szabadon választható biztosító társaságnál megkötött biztosítási módozattól függ. A kölcsön felvételéhez kapcsolódó egyéb díjakat a Hirdetmény tartalmazza.


 
Mekkora a maximális hitelösszeg?
A felvehető kölcsönösszeg mértékét két tényező befolyásolja:
 • a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értéke (melyet független értékbecslő határoz meg)
 • valamint az Ön háztartásának pénzügyi teherviselő képessége

A kölcsön összege nem lehet több, mint az ingatlan(ok) forgalmi értékének 80%-a (lakáshitelek esetén), illetve 75%-a (szabad felhasználású hitelek esetén). Hitelkiváltás esetén azonban ezen limitek túlléphetők, de csak oly mértékben, hogy a régi hitel kiváltásra kerülhessen az új hitellel.

Milyen hosszú futamidőre igényelhető?
Az igényelhető legrövidebb futamidő 5 év, míg a leghosszabb 30 év.
 
 

Hogyan történik a hiteligénylés, mi a folyamata?
 
Először is saját anyagi helyzetét szükséges felmérnie, valamint tisztázni, hogy mi a hitelfelvétel célja, és hogy e célja megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik. Ez követően, mielőtt célja megvalósításába belevágna, célszerű körül járni, mekkora hitelösszeg felvételére jogosult.
A GRÁNIT Banknál elérhető hitelekről Bankunk honlapjáról informálódhat, ahol lehetősége van visszahívást is kérni.

Amennyiben a hiteligénylés mellett dönt, a Benyújtandó dokumentumok jegyzéke szerinti nyomtatványok teljeskörű benyújtását követően tudjuk hitelkérelmét befogadni. A hitelkérelem elbírálásához a fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ról értékbecslés megléte szükséges. Ennek költségét Önnek be kell fizetnie egy általunk megadott számlaszámra, ezt követően kerül megrendelésre az értékbecslés. Az értékbecslő felveszi Önnel a kapcsolatot időpontegyeztetés céljából. Az értékbecslés alapján állapítjuk meg az ingatlan Bank által elfogadott értékét.
Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk mondani, hogy Ön mekkora hitelösszegre jogosult, el kell, hogy végezzük az Ügyfélminősítést.
Az Ügyfélminősítés során az ingatlan értékén túl az Ön fizetőképességét is vizsgáljuk a benyújtott, jövedelmet igazoló dokumentumok alapján.
A hitelbírálat megtörténtéről telefonon és levélben is értesítjük. Pozitív hitelbírálat esetén szerződéskötési időpontot egyeztetünk. A kölcsön illetve jelzálogszerződés aláírása, majd ezek közjegyzői okiratba foglalása szükséges. A közjegyzői okirat elkészítésének díját Ön fizeti meg a közjegyzőnek.
A kölcsönszerződésben foglalt folyósítási feltételek teljesítését követően történik meg a hitel folyósítása, legkésőbb a feltételek teljesülését követő 10. munkanapon.
A folyósítást követő hónap 10. napján kezdődik meg a hitel törlesztése.

 
 
Hol adhatom le az igénylésemet?
Személyesen a Bank:
 • Központi Fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. nyitva tartása: H-P: 8:30-16:00)
 • WestEnd Ügyfélközpontjában (WestEnd City Center I. em. Hild József sétány 24. nyitva tartása: H-P: 10:00-18:00)

Postai úton (1439 Budapest Pf. 649.)

Elektronikusan NetBankon keresztül:

 • A NetBank/Postaláda/Szabad formátumú levél menüpontban írja meg igénylését. Ezt követően NetBankon keresztül megküldjük Önnek az igényléséhez szükséges benyújtandó dokumentumokat. A hiteligénylés beadásához küldje el a kitöltött papírokat postai úton, vagy személyesen adja le a bankfiókjaink egyikében. 

 

Döntsön tudatosan!
.

Hasznos információk a tudatos pénzügyi döntések meghozatalához
.

A pénznek ára van! Legyen körültekintő és gondolja át alaposan, mielőtt hitelt vesz fel! Ez egy hosszú távú döntés, amit felelősen kell meghoznia. Ehhez segítségként figyelmébe ajánljuk:
 
Jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.
A Bank a saját hitelbírálati szabályzata valamint a vonatkozó törvényi előírások alapján vizsgálja az igénylő jövedelmi viszonyait valamint a fedezetül felajánlott ingatlan értékét és a hitel nyújtásáról saját hitelbírálata alapján dönt.
A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A Bankot a jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és a hitelnyújtásra.

 

Kérjük adja meg adatait
és kollégánk felveszi
Önnel a kapcsolatot!

 • + 36