TeleBank: +36 1 510 0527
×
 

 

AZONNALI FIZETÉS

 

Milyen átutalás minősül azonnali átutalási megbízásnak?


Elektronikusan (eBankon vagy NetBankon) rögzített, max. 10.000.000 Ft összegű, forintban megadott, belföldi, eseti átutalási megbízás, amelynél a terhelendő számla devizaneme forint és a teljesítés napja NEM jövőbeni. (Azaz vagy nincs megadva teljesítési nap, vagy a rögzítés napjával megegyező nap a teljesítés napja.)
 

Milyen számlán lehet azonnali átutalási megbízást rögzíteni?


Bármilyen lakossági vagy vállalati forint folyószámlán. Az átutalandó összeg pedig csak forint lehet.
 

Mikor teljesül az azonnali átutalási megbízás?


Amennyiben egy átutalás azonnali átutalási megbízásnak minősül, 5 másodpercen belül jóváírásra kerül a kedvezményezett számlaszámán a nap 24 órájában, a hét minden napján.
 

Milyen átutalás nem minősül azonnali átutalási megbízásnak?

 
 • amely nem elektronikusan (azaz nem NetBankon vagy nem eBankon keresztül) kerül benyújtásra,
 • amelynél a terhelendő számla devizaneme nem forint
 • amelynél az átutalandó összeg nem forintban van megadva
 • amelynél a teljesítés napja jövőbeni dátum
 • amelynél a kedvezményezett számlaszáma nem belföldi számlaszám
 • az állandó átutalási megbízás, azaz a rendszeresen, ugyanazon a napon, ugyanazon az összegben teljesülő átutalási megbízás
 • a csoportos beszedés

 

Mikortól van azonnali átutalási megbízás?


A jogszabályi előírás alapján 2020.03.02-től minden átutalási megbízás, ami megfelel az azonnali átutalási megbízás feltételeinek, kötelezően azonnali átutalással teljesül. Ezt az ügyfélnek nem kell külön kérni vagy jeleznie a Bank felé.
 

Kell-e az átutalási adatok megadásakor külön bejelölni azt, hogy az átutalás azonnali átutalás legyen?


Nem kell az átutalás rögzítésekor külön kérnie az ügyfélnek, hogy az átutalás azonnali átutalási megbízás legyen. Amennyiben egy átutalási megbízás megfelel az azonnali átutalás feltételeinek, akkor az azonnali átutalással fog teljesülni.
 

Az azonnali átutalási megbízás mely bankoknál érhető el?


Azonnali átutalási megbízás (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) 2020.03.02-tól minden Magyarországon működő banknál elérhető szolgáltatás.
 

 

MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ

 

Mi az a másodlagos számlaazonosító?


A folyószámla azonosítására szolgál. Lakossági folyószámlák esetében ez lehet az ügyfél mobilszáma, e-mail címe vagy adóazonosító jele; vállalati folyószámlák esetében ez lehet a mobilszám, e-mail cím vagy a vállalkozás adószáma. Amennyiben egy átutalási megbízásnál a kedvezményezett számlájához van másodlagos azonosító rögzítve, akkor a belföldi forint átutalás rögzítésénél a számla GIRO vagy IBAN száma helyett ezen másodlagos azonosító is megadható. Ugyanez igaz a fizetési kérelemnél is. Fizetési kérelem indításakor a fizető fél számlaszáma helyett megadható a fizető fél számlájának másodlagos azonosítója is.
 

Ki adhat meg a számlához másodlagos számlaazonosítót?


A számlatulajdonos bármelyike megadhat másodlagos számlaazonosítót a számlájához korlátozás nélkül, míg a számla feletti rendelkezők csak akkor, ha a számlatulajdonos(ok) engedélyezték a rendelkezőnek ezt a jogot. A számlatulajdonos(ok) ilyen jogot a rendelkezők részére személyesen a Bank Központi Fiókjában illetve Westend Ügyfélközpontjában vagy NetBank szabad formátumú levélben adhatnak.
 

Hogyan lehet megadni vagy törölni a számlán a másodlagos számlaazonosítót?


Másodlagos számlaazonosító rögzítésére, törlésére eBank applikációban van lehetőség a „Megbízások/Átutalások” menüponton belül a „Másodlagos azonosítók kezelése” almenüben vagy személyes a Bank Központi Fiókjában illetve Westend Ügyfélközpontjában. Egy ügyfél adószámának vagy adóazonosító jelének a számlához történő másodlagos azonosítóként való hozzárendelésére csak akkor van lehetőség, ha a hozzárendelni kívánt adószám illetve adóazonosító jel, már szerepel a Bank nyilvántartásaiban. Egy ügyfél mobilszámának vagy e-mail címének a számlához történő másodlagos azonosítóként való hozzárendelésére korlátozás nélkül van lehetőség (akkor is, ha a rögzíteni kívánt mobilszám, vagy e-mail cím nem szerepel a Bank nyilvántartásaiban), de a rögzítés feltétele, hogy a Bank által a rögzíteni kívánt mobilszámra, illetve e-mail címre küldött megerősítő kód helyesen kerüljön megadásra a rögzítés során.
 

Hány másodlagos azonosítót lehet rögzíteni egy GRÁNIT Bank által vezetett számlához?


A GRÁNIT Bank nem korlátozza, hogy egy számlához hány másodlagos azonosító adható meg. De ha egy mobilszám, e-mail cím, adószám vagy adóazonosító jel már rögzítve van egy számlához másodlagos számlaazonosítóként, akkor azt egy másik számlához már nem lehet rögzíteni, csak ha előtte törli az ügyfél a régi számláról. Ennek az az oka, hogy a másodlagos számlaazonosító az adott számla egyedi azonosítására szolgál ugyanúgy, ahogy a számla GIRO vagy IBAN száma is.
 

Másodlagos számlaazonosító rögzítésére mely bankoknál van lehetőség?


Másodlagos számlaazonosítót megadni, törölni (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) 2020.03.02-tól minden Magyarországon működő banknál lehetséges, az adott banknál vezetett számlára. A megadott másodlagos azonosítót a Bank továbbítja az erre szolgáló központi nyilvántartásba.
 

 

FIZETÉSI KÉRELEM

 

Mi az a fizetési kérelem?


A fizetési kérelem egy olyan fizetési üzenet, amit a kedvezményezett küld a fizető fél forint számlájára átutalás céljából. A fizetési kérelem üzenetben a kedvezményezett megadja, hogy kitől kér (azaz ki a fizető fél) és mekkora forint összeget. A fizetési kérelem üzenet érvényességi ideje max. 2 hónap, de lehet ennél rövidebb is, a kedvezményezett döntése szerint. A kedvezményezett az üzenetben azt is megadhatja, hogy a kért összeg módosítható-e a fizető fél által. Fizetési kérelmet indítani forint és deviza számla javára is lehet, de fizetési kérelmet fogadni csak forint számla terhére lehet. A fizetési kérelemben kért összeg, azaz az átutalandó összeg csak forint lehet. A fizetési kérelem üzenetben a fizető fél számlaszáma helyett, akár annak másodlagos számlaazonosítója is megadható. Amennyiben a fizetési kérelmet fogadó fél (azaz a fizető fél) jóváhagyja a fizetési kérelmet, akkor a jóváhagyott összeg egy azonnali átutalás keretében teljesül.
 

Hogyan lehet a fizetési kérelem szolgáltatásra leszerződni vagy a szerződést felmondani?


A fizetési kérelem szolgáltatásra bármelyik számlatulajdonos leszerződhet, vagy a szerződést felmondhatja eBank applikáción keresztül a „Megbízások/Átutalások” menüponton belül a „Fizetési kérelem regisztráció/visszavonás” almenüben.
 

Ki rögzíthet fizetési kérelmet?


A fizetési kérelem rögzítésének feltétele, hogy a szolgáltatásra bármelyik számlatulajdonos eBank applikáción keresztül leszerződött. Ezt követően a számla tulajdonosai és a számla felett önálló rendelkezési joggal bíró személyek is tudnak indítani fizetési kérelmet, illetve a fogadott fizetési kérelmet jóváhagyni vagy elutasítani.
 

Hogyan lehet fizetési kérelmet indítani (rögzíteni) illetve fogadni?


Fizetési kérelmet indítani az eBank applikációban lehet az „Indított fizetési kérelmek” almenüben. A beérkezett fizetési kérelmeket megtekinteni és jóváhagyni vagy elutasítani az eBank applikációban lehet a „Fogadott fizetési kérelmek” almenüben.
 

A fizetési kérelem mely bankoknál elérhető szolgáltatás?


A szolgáltatást a GRÁNIT Bankon kívül, jelenleg még csak pár bank nyújtja. Ezért, ha olyan számlára indít fizetési kérelmet, amelyen nincs bekapcsolva a szolgáltatás (vagy azért, mert az adott banknál még nem elérhető, vagy azért, mert az adott számla tulajdonosai nem kérték még ezt a szolgáltatást), akkor a fizetési kérelem nem fog teljesülni.
 

 

BANKSZÁMLANYITÁS, BANKSZÁMLAVEZETÉS

 

Milyen dokumentumokra van szükség a lakossági bankszámlanyitáshoz?

 • új típusú (kártya formátumú) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya vagy
 • régi típusú személyi igazolvány és (ha van külön, akkor) lakcímkártya vagy
 • útlevél és lakcímkártya vagy
 • kártya formátumú jogosítvány és lakcímkártya

Nyithat-e lakossági bankszámlát külföldi ügyfél?


Igen, amennyiben az ügyfél-azonosítás során bemutatásra kerül útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedély, vagy letelepedési engedély.
 

Kezdeményezhető-e bankszámlanyitás személyes megjelenés nélkül?


Nálunk sem a bankszámlanyitáshoz, sem a szerződéskötéshez nem szükséges befáradnia bankfiókunkba, mert a számlanyitás kezdeményezhető Bankunk honlapján, az Online számlanyitási felületen, a szerződéskötés pedig megtörténhet videóhívásban, a GRÁNIT VideóBankon keresztül keresztül.
Amennyiben GRÁNIT VideóBankon keresztül szeretné megkötni a bankszámla szerződését és nem igényelt TBSZ számlát, továbbá rendelkezi kártya formátumú magyar Személyazonosító igazolvánnyal és Lakcímkártyával, nem kell mást tennie csak az On-line számlanyitás során az "Ügyfélazonosítás helyének" „Azonosítás most videó hívásban” vagy „Azonosítás később videó hívásban” értéket megjelölnie és vagy azonnal, vagy az emailben kapott linkről, az Önnek megfelelő időpontban tudja elindítani a videóhívást. A szerződéskötés céljából kezdeményezett videóhívás H-P: 8:00 – 21:00 vagy Szo: 10:00 – 18:00 óra között történhet meg, amikor Önnél van érvényes kártya formátumú Személyazonosító igazolványa és Lakcímkártyája. A videóhíváson túl, lehetőség van arra is, hogy helyszíni kiszállás keretében, az Ön által megjelölt helyen (otthon vagy akár a munkahelyén) és időpontban történjen meg az ügyfélazonosítás és szerződéskötés. Erre akkor van lehetősége, ha a Helyszíni kiszállás díját (5.000 Ft – 10.000 Ft) megfizeti. Az On-line számlanyitáskor "Vidéken az Ön által megadott helyen" vagy " Budapesten az Ön által megadott helyen" sürgősséggel, vagy sürgősség nélküli értéket válassza ki az "Ügyfélazonosítás helyének" vagy jelezze Telebank munkatársunknak ezt az igényt az adategyeztetés során. Ezt követően megbízott partnerünk haladéktalanul felveszi Önnel a kapcsolatot telefonon a bankszámlaszerződés aláírására ideális időpont és helyszín egyeztetése céljából.
Amennyiben nem kívánja igénybe venni fenti szolgáltatásunkat, akkor egyszer be kell fáradni a központi bankfiókba (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy 2 budapesti illetve vidéki ügyfélközpontjaink valamelyikébe a szerződés aláírása érdekében.

 

Hol található GRÁNIT Bank fiók? Amennyiben nincs a közelében fiók, hogyan lehet ügyet intézni?


A Gránit Bank jelenleg egy központi fiókkal (1095 Budapest IX. kerület, Lechner Ödön fasor 8.) és több ügyfélközponttal rendelkezik országszerte.
Ügyintézésre lehetősége van még NetBank, TeleBank szolgáltatáson keresztül, amelyek igénybevétele díjtalan, valamint a GRÁNIT Videóbank szolgáltatás segítségével, amely díjmentesen használható információkérés, érdeklődés céljából.

 

Tervezi-e a Bank fiókhálózat létesítését országszerte?


A Gránit Bank hiszi, hogy a bankolás lehet olcsó és kényelmes, amelyhez nem szükséges költséges fiókhálózat fenntartása. Ennek szellemében továbbra is az on-line bankolási megoldások fejlesztését preferálja.
 

Van-e lehetőség közös tuladonú lakossági bankszámla nyitására?


Igen, a Gránit Banknál lehetősége van közös tulajdonú számla nyitására legfeljebb két számlatulajdonossal.
 

Milyen költségekkel jár a bankszámlanyitás?


Önmagában a számlanyitás költséggel nem jár, azonban a számlavezetésnek már lehet díja aszerint, hogy milyen típusú a választott számlacsomag és teljesül-e a kedvezményes díjra jogosító feltételek valamelyike. A díjak mértékéről a lakossági bankszámlavezetésre vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetmény nyújt tájékoztatást.
 

Van olyan szolgáltatás, ami ingyenes mindegyik lakossági bankszámlacsomagnál?

Valamennyi számlacsomag esetében díjmentesek az alábbi szolgáltatások:
 • számlanyitás
 • elektronikus bankszámlakivonat
 • bankkártyás vásárlás (Interneten keresztül is)
 • NetBank, MobilBank, TeleBank használat továbbá az eBank alkalmazás szolgáltatásainak igénybevétele

Havonta hányszor vehető fel készpénz bankkártyával díjtalanul?


GRÁNIT Bajnok Plusz számlacsomag esetén havonta 4 db ingyenes készpénzelvételt végezhető a főkártyával, bármely magyarországi ATM-en keresztül. GRÁNIT Bajnok,  Ász és Sztár számlacsomagoknál a főkártyával 4 ill. 2 db kedvezményes készpénzfelvételre van lehetőség, amelynek díja mindössze a Tranzakciós illeték díjával megegyező mértékű vagy annál kevesebb.
 

Hogyan helyezhető el pénz a bankszámlán?


Bármilyen más bankszámláról átutalással és készpénzbefizetéssel a Központi fiókunkban.
 

Mi az IBAN szám és hol találom meg, ha szükségem van rá egy utalás miatt?

Az IBAN (International Bank Account Number) egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám, használatával pontosabban, gyorsabban és olcsóbban lehet lebonyolítani az Európán belüli nemzetközi fizetési ügyleteket. Az IBAN első két betűje az országot azonosítja (Magyarország esetében HU), a következő két számjegy ellenőrző szám, az IBAN további része a belföldi számlaszám. Az IBAN számlaszám Magyarország esetében 28 tagú. Az IBAN a GRÁNIT bankszámláknál HU előtagot követően két számjegy, majd a belföldi GRÁNIT bankszámla száma következik, háromszor 8 számjegyű formátumban, amelynél az utolsó nyolc számjegy 0. Az IBAN számot tartalmazza a pénzforgalmi keretszerződés, illetve elektronikusan a következő módokon található meg:
 • A netbanki felületre belépve a bal oldali menüpontban le kell tölteni egy pdf formátumú havi számlakivonatot, a számlakivonat tartalmazza az IBAN bankszámlaszámot.
 • A netbanki felületen egy napközbeni forintutalás indításánál automatikusan betöltődik az IBAN bankszámlaszám.
 • Az interneten rá lehet keresni a Nemzetközi IBAN kalkulátor kifejezésre, és kiválasztani olyan biztonságos (https URL-lel ellátott) oldalt, amely a háromszor nyolcjegyű bankszámlaszám beírása után ( a GRÁNIT Banknál a harmadik nyolcjegyű szám nullákból áll) kiadja az IBAN számot.

Milyen esetben előnyös a GRÁNIT Bajnok Plusz számlacsomag?


Amennyiben folyószámlájára havonta legfeljebb 2 részletben legalább 280 000 Ft jóváírás érkezik (bankon kívülről vagy harmadik személytől), VAGY a bankszámla nap végi záró egyenlege a hónap során minden nap legalább 150 000 Ft (az egyik feltétel teljesítése elégséges), kivételes kedvezmények igénybevételére van lehetőség bankunknál.
A GRÁNIT Bajnok Plusz számlacsomagnál a következő banki szolgáltatások díjmentesek:
 • valamennyi belföldi (eseti és rendszeres) forint átutalás NetBankon keresztül
 • valamennyi teljesített csoportos beszedési megbízás (közüzemi díjfizetés)
 • havi 4 db készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből
 • valamennyi bankkártyás vásárlás
 • számlanyitás,
 • betétlekötés
 • NetBank, MobilBank és TeleBank szolgáltatás használata

A számlacsomag havi számlavezetési díja csupán: 990 Ft (ha a fenti feltétek egyik sem teljesül, akkor: 2 990 Ft)
 

Milyen esetben előnyös a GRÁNIT Bajnok számlacsomag?


Amennyiben folyószámlájára havonta legfeljebb 2 részletben legalább 280 000 Ft jóváírás érkezik (bankon kívülről vagy harmadik személytől), VAGY a bankszámla nap végi záró egyenlege a hónap során minden nap legalább 150 000 Ft (az egyik feltétel teljesítése elégséges), kivételes kedvezmények igénybevételére van lehetőség bankunknál.
A GRÁNIT Bajnok számlacsomagnál a következő banki szolgáltatások díjmentesek, vagy kedvezményes díjazásúak:
 • valamennyi bankkártyás vásárlás díjmentes
 • számlanyitás, számlavezetés díjmentes
 • betétlekötés díjmentes
 • NetBank, MobilBank és TeleBank szolgáltatás használata díjmentes
 • valamennyi belföldi (eseti és rendszeres) forint átutalás NetBankon keresztül mindössze 0,10% (min. 0 Ft, max. 6 000 Ft) kedvezményes díjazású
 • valamennyi teljesített csoportos beszedési megbízás (közüzemi díjfizetés) mindössze 0,10% (min. 0 Ft, max. 6 000 Ft) kedvezményes díjazású
 • havi 4 db készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből mindössze 0,30% kedvezményes díjazású

Milyen esetben előnyös a GRÁNIT Ász számlacsomag?


Amennyiben havonta, legfeljebb két átutalásból, legalább 150 000 Ft jóváírás érkezik számlára, VAGY a bankszámla nap végi záró egyenlege a hónap során minden nap legalább 100 000 Ft (az egyik feltétel teljesítése elégséges), célszerű GRÁNIT Ász számlacsomagunkat választani.
(Megjegyzés: Ha legfeljebb két darab átutalásból, havi 280 000 Ft-os jóváírást is teljesülne, vagy napvégi egyenleg eléri a hónap minden napján a 150 000 forintot, akkor a kiemelkedően kedvező kondíciójú GRÁNIT Bajnok Plusz vagy GRÁNIT Bajnok számlacsomagunkat ajánljuk.)
A GRÁNIT Ász számlacsomagnál a következő banki szolgáltatások díjmentesek vagy kedvezményes díjazásúak:
 • valamennyi bankkártyás vásárlás díjmentes
 • számlanyitás, számlavezetés díjmentes
 • NetBank, MobilBank és TeleBank szolgáltatás használata díjmentes
 • betétlekötés díjmentes
 • NetBankon keresztüli (eseti és rendszeres) átutalások korlátlan számban mindössze 0,30% (min. 0 Ft, max. 6 000 Ft) kedvezményes díjazású
 • havi 4 db készpénzfelvétel főkártyával, bármely belföldi ATM-ből mindössze 0,60% kedvezményes díjazású
 • kedvezményes díjazású SMS értesítések (mindössze 17 Ft/SMS)
   

Milyen esetben előnyös a GRÁNIT Sztár számlacsomag?


GRÁNIT Sztár számlacsomagunkat azon ügyfeleknek ajánljuk, akik feltételek nélkül keresnek valóban fenntartási költségek nélküli bankszámlát.

A GRÁNIT Sztár számlacsomag igénylői az alábbi díjmentes vagy kedvezményes szolgáltatásokban részesülnek:
 • díjmentes bankkártyás vásárlások
 • díjmentes számlanyitás, számlavezetés
 • díjmentes NetBank, MobilBank és TeleBank szolgáltatások használat
 • díjmentes betétlekötés
 • kedvezményes díjazású NetBankon keresztüli (eseti és rendszeres) átutalások korlátlan számban mindössze 0,30%-ért (min. 75 Ft, max. 6 000 Ft)
 • havi 2 db kedvezményes díjazású készpénzfelvétel főkártyával, bármely belföldi ATM-ből mindössze 0,60% kedvezményes díjazású

Felszámít-e a Bank Tranzakciós illetéket?

A GRÁNIT Bank nem számít fel Tranzakciós illetéket addicionálisan, a Banknak fizetendő díjakon felül, a jelenleg igényelhető lakossági bankszámlacsomagoknál.

Van-e lehetőség bankszámlacsomag váltásra? Milyen költségei vannak?

Természetesen van lehetősége bankszámlacsomagot váltani, amelynek díja 1 000 Ft.
Amennyiben bankszámlájához bankkártya is tartozik, úgy annak az éves díj különbözete időarányosan elszámolásra kerül.

 

 

BETÉTEK, MEGTAKARÍTÁSOK

 

Hogyan lehet lakossági betétlekötést kezdeményezni?

Személyesen a GRÁNIT Bank Ügyfélszolgálatán (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy NetBankon keresztül, a Megbízások Betétek kezelése Lekötött betétek Új betétlekötés menüpontban.

Kell-e lakossági betétlekötéshez bankszámlával rendelkezni?

Betétlekötéseket csak GRÁNIT bankszámláról, vagy GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számláról lehet kezdeményezni, így ezen két termék valamelyikével kell rendelkeznie betétlekötéshez. GRÁNIT Tartós Megtakarítási számlához szükségszerűen rendelkeznie kell lakossági bankszámlával.

Lekötött betét feltörése esetén, milyen kamatozásra lehet számítani?

A Rugalmas betét a kedvező kamatozása mellett azt a rugalmasságot kínálja, hogy betétfeltörés esetén az eltelt egész számú hónapokra járó kamat kerül kifizetésre. Ez azt jelenti, hogy már az első hónapot követően fizet a Bank kamatot a lekötési összegre a betét idő előtti felmondása esetén.
A Felemelő betét még kedvezőbb azon ügyfelek számára, akik a betétlekötés lejárati ideje előtt kénytelenek hozzányúlni a megtakarításukhoz, mert az eltelt naptári napokra után kerül a kamat kifizetésre. Azaz már egy nap után, az arra járó időarányos kamatot megkapja az ügyfél, ha betétfeltörésre kényszerül.
Így a kamatvesztesége minimalizálódik, ha sürgősen pénzre van szüksége és nem tudja megvárni a lekötési idő lejáratát.Mind a Rugalmas, mind a Felemelő betétek esetében a fizetendő kamat a lekötési időszak végéig folyamatosan növekszik.
Részletes tájékoztatást a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló, hatályos Hirdetmény tartalmazza.
Egyéb betéti termékek (kivéve a Tartós lekötött betétek) esetén 0,10%-os kamatot fizet a bank betétfeltörés esetén.

Lehet-e a meghirdetettnél magasabb kamatot kapni a betétlekötésre?

A Kiemelt GRÁNIT Klubtagok számára a Bank + 0,50%-os kamatprémiumot ad a GRÁNIT Egyszerű forint lekötött betétekre és a GRÁNIT Rugalmas lekötött betétekre. A Kiemelt GRÁNIT Klubtaggá válás feltételeiről és az egyéb kedvezményekről az erről szóló, mindenkor hatályos Hirdetmény rendelkezik.
Emellett a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetményben közzétett betéti kamat mértékektől az Ügyfél javára egyoldalúan eltérjen a Hirdetményben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

Mit jelent a megtakarítási számla és Hogyan nyitható?

A GRÁNIT megtakarítási számla egy olyan rugalmas és biztonságos megtakarítási forma, amely a látra szóló összegre sávosan vonzó kamatot fizet. Az itt megtakarított összeg biztonságát növeli, hogy arra nem lát rá bankkártyája. A számla nyitását egy szabad formátumú NetBank levélben kell kérni (bal oldali menüsor Postaláda gomb) a kérés feldolgozása jellemzően egy-két munkanap alatt megtörténik. A számla megnyitása után megjelenik a bankszámlákat feltüntető ablakban a NetBank nyitóoldalon. Ezután már elérhető NetBankon keresztül és alkalmas arra, hogy arra a nap folyamán csaknem bármikor utaljon, illetve onnan megtakarítását folyószámlájára visszavezesse. A megtakarítási számla díja havonta mindössze 100 Ft.

 

BANKKÁRTYA

 

Hogyan igényelhető bankkártya?

Személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy Ügyfélközpontjaink bármelyikében, illetve honlapunkon keresztül, Online számlanyitás keretében. Amennyiben már rendelkezik Bankunknál bankszámlával, NetBankon keresztül, Postaláda Szabad formátumú levélben is jelezheti bankkártya igénylési szándékát.

Milyen típusú bankkártya igényelhető?

Az alábbi bankkártya típusok közül lehet választani, számlacsomagtípustól függően:
 • GRÁNIT Most dombornyomott bankkártya, amely az 1. évben ingyenes bizonyos számlacsomagok esetén
 • GRÁNIT Platinum dombornyomott bankkártya, amely exkluzív szolgáltatásokat nyújt a prémium ügyfeleknek
 • GRÁNIT COOP co-branded dombornyomott vagy nem dombornyomott bankkártya, amely egyszerre bannkártya és törzsvásárlói kártya, ötvözve a banki szolgáltatásokat és a COOP Klub Törzsvásárlói program előnyeit
 • MasterCard Standard PayPass dombornyomott vagy nem dombornyomott bankkártya, amellyel gyorsan és kényelmesen intézheti kisösszegű vásárlásait
A bankkártya éves-, vagy havi díja illetve az esetleges kibocsátási díja a kártya típusától és számlacsomagtól függően eltérő lehet. Kérjük, a pontos díjtételekért tájékozódjon aktuális Hirdetményünkből.

Mennyi időt vesz igénybe a bankkártya elkészítése?

A szerződés aláírását követően, amennyiben van fedezet a bankszámlán az igényelt bankkártya kibocsátási díjára és az első éves (havi-) díjra is, akkor kerül a kártya megrendelésre. A megrendelést követően, várhatóan 7-10 munkanapon belül készül el a bankkártya, amely a Kártyabirtokos levelezési címére kerül postázásra.
 

Mi a teendő abban az esetben, amennyiben a megadott határidőre mégsem érkezik meg a bankkártyája / PIN kódja?

Kérjük, ebben az esetben jelezze ezt Bankunk felé, az alábbi módok valamelyikén:
Nyitvatartási időben személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), GRÁNIT TeleBank hívásával (+36 1 510 0527), illetve GRÁNIT NetBankon keresztül a Postaláda Szabad formátumú levél menüpontban küldött üzenetével.

Hogyan aktiválható a bankkártya?

A bankkártya aktiválható:
Telebankon keresztül, sikeres ATM tranzakcióval, vagy kérhető az aktiválás NetBankon keresztül. Az aktiválásra vonatkozó információk megtalálhatóak a bankkártyát tartalmazó levélben.

Lehet-e a bankkártyával interneten keresztül vásárolni? Ennek milyen díjai vannak?

Valamennyi GRÁNIT bankkártya alkalmas internetes vásárlásra is. Az internetes vásárlás a hagyományos vásárláshoz hasonlóan díjmentes.

Külföldön használható-e a bankkártya (vásárlás, ATM)?

A bankkártya belföldön és külföldön egyaránt használható a MC logoval ellátott elfogadóhelyeken.

Mi a teendő a bankkártya elvesztése/eltulajdonítása esetén? Hogyan tiltható le a kártya? Van-e díja a letiltásnak?

Munkaidő alatt személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), illetve telefonon 0-24 óráig a +36 1 510 0527 telefonszámon. A bankkártya letiltási díjat a számlacsomagra vonatkozó hatályos Hirdetmény tartalmazza.

Hogyan változtatható meg a bankkártyához tartozó limitbeállítás?

A nap 24 órájában díjmentesen a GRÁNIT eBank mobilbanki applikáció "Limitmódosítás" menüpontjában egy érintéssel, továbbá - a Hirdetményben meghatározott díj ellenében - személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. munkanapokon 8.30 - 16.00 között), a WestEnd Ügyfélközpontban (WestEnd City Center 1062 Budapest, Váci út 1-3; 1. emelet, Hild József sétány 24. munkanapokon 10:00 - 18:00 között, vagy ugyancsak Hirdetmény szerinti díj felszámítása ellenében a GRÁNIT TeleBank hívásával (+36 1 510 0527) TPIN-nel történő ügyfél-azonosítást követően, vagy a GRÁNIT NetBankon keresztül a Postaláda Szabad formátumú levél menüpontban limitmódosítási kérelem küldésével, amelyben kérjük megadni a bankkártya számát, az új ATM (készpénzfelvételi) és/vagy új POS (vásárlási) limiteket. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag az eBank mobilbanki applikációban történő limitmódosítás díjmentes!

Hogyan növelhető a bankkártya használat biztonsága?

Bankkártyáját rögtön a kézhezvétel után írja alá a kártya hátoldalán található aláíró sávon.
Fontos, hogy kártyáját mindig tartsa biztonságos helyen és rendszeresen ellenőrizze annak meglétét.
Azt tanácsoljuk, hogy a PIN kódját soha ne adja meg, vagy ne tegye más személynek hozzáférhetővé, és ne tárolja a kártyával együtt, valamint kártyáját vagy annak adatait se adja át más személynek. Ha azt szeretné, hogy például családon belül más is hozzáférhessen bankkártyával a számlájához, akkor igényeljen hozzátartozója részére díj ellenében társkártyát.
A bankkártyalimiteket az átlagos, napi használatának megfelelő szinten érdemes tartania.
A díjköteles SMS-szolgáltatásunk segítségével azonnal értesülhet az Ön, illetve a társkártyájával végzett tranzakciókról is. A szolgáltatás előnye, hogy így hamarabb észlelheti, ha kártyáját ellopták, és/vagy illetéktelen személyek a bankkártya adataival visszaélnek.

PIN kód elfelejtése esetén mi a teendő?

Biztonsági okokból a PIN kód nincs nyilvántartva, ezért a PIN boríték újragyártása szükséges. A PIN kód pótlását személyesen Ügyfélszolgálatunkon, vagy GRÁNIT TeleBank hívásával (+36 1 510 0527) TPIN-nel történő ügyfél-azonosítást követően, illetve GRÁNIT NetBankon keresztül a Postaláda Szabad formátumú levél menüben lehet kérni. A PIN kód pótlás díja 1 000 Ft.

Igényelhető-e devizában vezetett bankszámlához bankkártya?

Jelenleg csak forint devizanemben vezetett bankszámlához igényelhető bankkártya. Azonban a Bank tervei között szerepel, hogy a későbbiekben további devizanemek esetén is rendelkezésére bocsásson bankkártyát ügyfelei részére.

Hol vehető fel díjmentesen/kedvezményesen készpénz az ATM-ből?

A főkártyával történő díjmentes, illetve kedvezményes készpénzfelvételek bármely belföldi ATM-re vonatkoznak, megkötések nélkül.
 • GRÁNIT Bajnok Plusz számlacsomaghoz 4 db díjmentes-,
 • GRÁNIT Bajnok és Ász számlacsomaghoz 4 db kedvezményes-,
 • GRÁNIT Sztár számlacsomaghoz 2 db kedvezményes készpénzfelvétel tartozik havonta, a mindenkor hatályos Hirdetményben feltüntetett díj mellett.

 

GRÁNIT NETBANK

 

Hogyan igényelhető GRÁNIT NetBank szolgáltatás?

Személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy Ügyfélközpontjaink bármelyikében, illetve honlapunkon keresztül Online számlanyitás keretében.

Milyen biztonsági/hitelesítési megoldások kapcsolódnak a NetBank szolgáltatáshoz?

A GRÁNIT NetBank szolgáltatáshoz kétszintű hitelesítési rendszer kapcsolódik. A kezdeti bejelentkezési jelszót a Bank SMS-ben küldi meg a felhasználó részére, melyet az első bejelentkezés alkalmával kötelező módosítani. Bejelentkezés után a felhasználó csak lekérdezéseket indíthat, aktív műveletek végzéséhez külön hitelesítésre van szükség. A Gránit Bank által alkalmazott SMS jelszavas hitelesítés során a felhasználó a megbízás aláírásához egy egyedi aláírási kódot kap SMS-ben. A kiküldött kód egyszer használatos valamint időkorlátos (kiküldéstől 5 percig érvényes).

Hányszor lehet a bejelentkezési vagy aláírási jelszót tévesen megadni?

Amennyiben a jelszó háromszor hibásan kerül megadásra, a rendszer kitiltja a Felhasználót a szolgáltatásból.

Mi a teendő többször tévesen megadott bejelentkezési jelszó esetén (amikor a NetBank-ba való belépést nem engedélyezi a rendszer)?

A probléma megoldására munkanapokon 8-21 óra között hívható a GRÁNIT Bank telefonos ügyfélszolgálata, a TeleBank:
+36 1 510 0527 telefonszámon.
Bankunk a TPIN azonosítást követően feloldja a tiltást és a rendszereinkben szereplő mobilszámára SMS-ben új belépési jelszót küld ki. Tájékoztatjuk továbbá, hogy új jelszó kérésére lehetősége van továbbá a Gránit Bank Központi fiókjában vagy a Westend ügyfélközpontban, személyesen.

Hogyan tiltható le a NetBank szolgáltatás, ha azt gyanítja, hogy illetéktelenek kezébe kerültek az adatai?

Központi fiókunkban személyesen, vagy az előbbiekben megadott telefonos elérhetőségek valamelyikén.

Mi a teendő, ha kijelentkezés nélkül zárta be a NetBank oldalt, illetve lefagyott az internet böngésző?

A böngészőt be kell zárni (minden internetes oldalt, nem elegendő csak a Gránit Bank oldalát bezárni), majd újra kell indítani a böngészőt, ezt követően a NetBank-ba ismét be lehet jelentkezni. Amennyiben ugyanabban a böngésző programban kíván ismételten belépni, úgy 15 perc várakozási idő szükséges a sikeres belépéshez. Eltérő böngésző program használata esetén várakozás nem szükséges.

Mire használható a NetBank Szabad formátumú levél?

Szabad formátumú levél Ön és a Bank közötti elektronikus, írásos kommunikációra szolgál úgy, mint egy e-mail. A különbség az, hogy ez azonosított csatornának minősül, mivel ugyanolyan aláírás szükséges hozzá, mint például egy átutalási megbízás NetBankon keresztüli megadásához. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a Szabad formátumú levélben megadott megbízásait a Bank úgy kezelje, mintha személyesen a bankfiókban adta volna meg a megbízását.
Elérhető: GRÁNIT NetBank Postaláda Szabad formátumú levél
Az alábbi szolgáltatásokra van lehetősége NetBank Szabad formátumú levéllel:
 • meglévő bankszámla mellé további forint-, devizaszámla nyitása/megszüntetése,
 • megtakarítási-, hozam-, Tartós Megtakarítási számla, nyitása/megszüntetése,
 • utólagos bankkártya igénylése/pótlása,
 • bankkártya PIN pótlása,
 • bankkártya aktiválása/limit módosítása/tiltása,
 • telefonos ügyfél azonosítási kód (TPIN) igénylése/új kód igénylése,
 • GRÁNIT NetBank felhasználói név módosítása,
 • GRÁNIT SMS szolgáltatás igénylése/módosítása/megszüntetése,
 • csoportos beszedési megbízás újra rögzítése,
 • személyes adat módosítás (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím),
 • számlakivonat küldési módjának (elektronikus/postázandó) átállítása, gyakoriságának módosítása,
 • részletes számla információ, igazolás kérésre,
 • nagyobb összegű készpénzfelvételi szándék előzetes bejelentésre,
 • észrevétel, javaslat, esetleges panasz megadása

Meddig nyújtható be NetBank-on keresztül aznapi teljesítésre megbízás?

Az alább felsorolt, NetBankon keresztül benyújtott megbízásoknál lehetséges tárgynapi teljesítés, amennyiben a megjelölt időpontig benyújtásra kerültek:
 • konverzió nélküli saját számlák közötti átvezetések, bankon belüli átutalások: 18:00
 • konverziós saját számlák közötti átvezetések, bankon belüli átutalások: 14:00
 • konverzió nélküli eseti átutalás bankon kívül (GIRO-n): 15:45
 • konverzió nélküli eseti átutalás bankon kívül (VIBER-en): 15:00
Valamennyi pénzforgalmi megbízás benyújtási és átvételi, illetve teljesítési rendjéről szóló információkat a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

 

VideóBank használatáról és funkcióiról

 

Mi az a GRÁNIT VideóBank?

A GRÁNIT VideóBank egy olyan modern, ügyfélbarát, 21. századi szolgáltatás, amely a technika adta lehetőségek naprakész felhasználásával biztosítja az Ön számára, hogy kényelmesen, irodája vagy otthona elhagyása nélkül, biztonságos videó híváson keresztül találkozzon banki ügyintézőjével, pénzügyi tanácsokat kérjen tőle, valamint banki tranzakciókat kezdeményezzen. Amennyiben Ön még nem ügyfelünk, úgy bankszámlát is nyithat és a szerződéskötés is megtörténhet GRÁNIT VideóBank rendszeren keresztül.

Hogy lehet a GRÁNIT VideóBankot elindítani?

 • Számítógép, tablet használata esetén kattintson IDE
 • iOS mobiltelefon estén töltse le a GRÁNIT VideóBank alkalmazást az AppStore-ból
 • Android mobiltelefon estén töltse le a GRÁNIT VideóBank alkalmazást a Google Play áruházból,
majd indítsa el, fogadja el a felhasználási feltételeket, válasszon a megjelenő gombok közül és várjon ügyintézőnk kapcsolódásáig

Miért érdemes a GRÁNIT VideóBank szolgáltatásunkat választania?

Mert Magyarországon egyedülálló módon, GRÁNIT VideóBank szolgáltatáson keresztül, személyesen intézheti bankügyeit bárhonnan a világból. A szolgáltatás segítségével Önnek nem kell többé bemennie a bankfiókba, így jelentős mennyiségű időt takaríthat meg és elkerülheti a bankfiókba járással együtt járó kellemetlenségeket (utazás, dugóban várakozás, parkoló keresése, sorban állás, stb.) Az internetes videó kapcsolat segítségével Önnek lehetősége van:
 • Élő audio-videó kapcsolat kialakítására
 • Új bankszámla teljes körű megnyitására és a szerződéskötésre
 • Szöveges (chat) üzenetváltásra az Ön banki ügyintézőjével
 • A témához kapcsolódó banki dokumentumok letöltésére
 • A nyitó felületen megjelenő: Bankszámlát nyitok; GRÁNIT Ügyfél vagyok, Érdeklődés gombok kiválasztására

Mit takar az „Ügyfél vagyok” gomb?

Amennyiben Ön már ügyfelünk és rendelkezik „GRÁNIT VideóBank” szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződéssel, úgy a műveletek kezdeményezéséhez a következő adatokat szükséges megadnia:
 • NetBank felhasználó név és a hozzá tartozó titkos jelszó, majd
 • Az sms-ben megküldött egyszer használatos jelszó
Ezután a következő banki műveleteket kezdeményezheti:
 • Számlainformációk kérése (számlaegyenleg, számlatörténet, kivonat, napi teljesített tranzakciók, könyvelésre váró tételek, stb.)
 • Forint átutalás indítása
 • Átvezetés saját számlák között
 • Deviza átutalási megbízások indítása
 • Betét lekötése és –feltörése
 • Rendszeres átutalási megbízás indítása
 • Felhatalmazás csoportos beszedés teljesítésére
Az „Ügyfél vagyok” gomb használata költséggel jár: a VideóBankon szolgáltatásra történő előfizetés havi díja, valamint a VideóBank szolgáltatáson keresztül megadott megbízások díjai a bankszámlacsomagra vonatkozó hatályos Hirdetményben találhatók, melyet ITT tud megtekinteni. A Betétlekötési és Pénzforgalmi megbízások teljesítés rendjét tartalmazó hirdetmény letöltéséhez, kérem kattintson IDE.

Mit takar az „Információt szeretnék” gomb?

Amennyiben Ön az „Információt szeretnék” funkciót választja, azonnal kapcsolatba kerülhet ügyintézőnkkel, aki általános tájékoztatást ad a banki (vagy a GRÁNIT Bank termékeiről, szolgáltatásairól) termékekről, szolgáltatásokról. Ehhez a funkcióhoz nem szükséges azonosítás, sőt az sem szükséges, hogy a Bank ügyfele legyen. Az „Információt szeretnék” gomb használata ingyenes.

Látás vagy hallássérültek tudják használni a VideóBankot?

Hallássérült ügyfeleink a VideóBank chat funkciójával, látássérült ügyfeleink pedig képernyő nagyító vagy felolvasó programmal tudják igénybe venni a szolgáltatást.

A GRÁNIT VideóBank nyitva tartása:

Banki munkanapokon hétfőtől - péntekig 08:00 – 21:00 óra között.

Van díja a GRÁNIT VideóBank szolgáltatásnak?

 • A „Számlát nyitok” és az „Érdeklődés” funkció használata díjmentes!
 • A „GRÁNIT Ügyfél vagyok” funkció 2018.06.30-ig tartó akció keretében díjmentes, egyébként lakossági ügyfeleknél 500 Ft/hó, vállalati ügyfeleknél 1 000 Ft/hó a VideóBank szolgáltatásra történő előfizetés havi díja!
 • A „GRÁNIT Ügyfél vagyok” funkció használatával megadott pénzforgalmi megbízások díja lakossági ügyfelek esetén a NetBankon keresztül megadott megbízások után felszámított díjakkal, vállalati ügyfelek esetén az elektronikus megbízások után felszámított díjakkal egyezik meg.
A GRÁNIT VideóBank szolgáltatásra vonatkozó díjak a bankszámlacsomag mindenkor hatályos hirdetményében kerülnek feltüntetésre, megtekintéséhez kattintson IDE.

 

VideóBankon keresztüli ügyfélazonosítás

 

Mit takar a „Bankszámlát nyitok” gomb?

Amennyiben Ön még nem ügyfelünk, gyorsan és kényelmesen, akár otthona kényelméből nyithatja meg GRÁNIT bankszámláját és kötheti meg szerződését. A számlanyitás, ügyfélazonosítás és szerződéskötés teljeskörűen megtörténik a GRÁNIT VideóBankon keresztül, személyes találkozásra, papírok aláírására már nem lesz szükség.

Milyen okmányok szükségesek a VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosításhoz és szerződéskötéshez?

VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosításhoz 2000. január 1. után kiállított, kártya formátumú személyazonosító igazolványra és lakcímkártyára van szükség.

Milyen körülmények és eszközök szükségesek a VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosításhoz és szerződéskötéshez?

 • Jó megvilágítású tér
 • Megfelelő internetkapcsolat (WIFI, 3G vagy 4G)
 • Nyugodt, csendes körülmények
 • Üres (fehér) papír, kék toll
 • A videóhíváshoz a technikai követelményeknek megfelelő okostelefon vagy számítógép

Mennyi időt vesz igénybe a VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosítás?

Amennyiben a szükséges dokumentumokat előkészítette, az ügyfélazonosítás nagyjából 10 percet vesz igénybe.

Mi az ügyfélazonosítás folyamata?

GRÁNIT VideóBank alkalmazáson belül (Android, iOS, számítógép) hívást kell indítani a GRÁNIT Bank felé. Kérjük, hogy hívás előtt készítse elő kártya formátumú személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját. A videóazonosítás során videó- és fényképfelvételeket készítünk leendő ügyfelünkről, az okmányai elő- és hátoldaláról valamint meggyőződünk azok eredetiségéről. A videóhívás során rögzíteni fogjuk az aláírás képét, majd az azonosítás egyik lépéseként ellenőrző kódot küldünk SMS-ben, melyet az ügyfélnek rögzíteni kell a VideóBank alkalmazásba. A videóbeszélgetés rögzítésre kerül, melyet a GRÁNIT Bank a hatályos jogszabályok szerint eltárol: ha nem történik meg a szerződéskötés, akkor 60 napig; ha létrejön a szerződéskötés, akkor a szerződés megszűnését követő 10 évig.

VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosítás esetén szükséges, hogy halljon az ügyintéző vagy elég, ha videókapcsolaton keresztül lát és tudunk chatelni?

VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosításhoz elengedhetetlen, hogy az ügyfél és az ügyintéző között egyszerre kép- (videó-) és hangkapcsolat is legyen.

Mi történik, ha nem járulok hozzá, hogy a VideóBankos ügyfélazonosítás során videó-, kép- és hangrögzítés készüljön?

Ebben az esetben az ügyfélazonosítás csak személyesen tud megvalósulni, a VideóBankon keresztüli szolgáltatásokat a kép- és hangrögzítéshez való hozzájárulása nélkül nem tudja igénybe venni.

Útlevél felhasználásával elvégezhető-e a VideóBankos ügyfélazonosítás?

Nem, a VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosítás kizárólag a 2000. január 1. után kiállított, kártya formátumú személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával lehetséges.

Jogosítvány felhasználásával elvégezhető-e a VideóBankos ügyfélazonosítás?

Nem, a VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosítás kizárólag a 2000. január 1. után kiállított, kártya formátumú személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával lehetséges.

Régi, könyv alakú személyazonosító igazolvány felhasználásával elvégezhető-e a VideóBankos ügyfélazonosítás?

Nem, a VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosítás kizárólag a 2000. január 1. után kiállított, kártya formátumú személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával lehetséges.

Hogyan tudja több számlatulajdonos VideóBankon keresztül azonosítani magát?

Ugyanazon videóhívás keretében kell, hogy megtörténjen a fő- és társszámlatulajdonos azonosítása, ezért mindkét tulajdonosnak egyszerre kell jelen lennie.

Külföldi állampolgár nyithat számlát videóazonosítással?

Nem, jelenleg csak magyar állampolgárnak van lehetősége VideóBankon keresztül történő számlanyitásra, ügyfélazonosításra és szerződéskötésre.

 

VideóBankról technikai tudnivalók

 

Milyen szolgáltatások érhetőek el a GRÁNIT VideóBankon keresztül?

„GRÁNIT Ügyfél vagyok” a GRÁNIT VideóBank szolgáltatásra szerződött ügyfeleknek érhető el, amellyel lehetőség van:
 • Számlainformációk kérésére (számlaegyenleg, számlatörténet, kivonat, napi teljesített tranzakciók, könyvelésre váró tételek, stb.)
 • Forint átutalás indítására
 • Saját számlák közötti átvezetésre
 • Deviza átutalási megbízások indítására
 • Betét lekötésre és –feltörésre
 • Rendszeres átutalási megbízás indítására
 • Felhatalmazásra csoportos beszedés teljesítéséhez
A „Számlát nyitok” funkció használatával a GRÁNIT bankszámlával még nem rendelkező ügyfelek nyithatnak számlát, azonosíthatják magukat és köthetik meg a szerződést. Az „Érdeklődés” funkció használatával általános információ kérhető a banki termékekről, szolgáltatásokról. A „Számlát nyitok” és az „Érdeklődés” funkció a GRÁNIT VideóBank szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel nem rendelkező ügyfeleknek is elérhető.

Van-e díja a GRÁNIT VideóBank szolgáltatásnak?

 • A „Számlát nyitok” és az „Érdeklődés” funkció használata díjmentes!
 • A „GRÁNIT Ügyfél vagyok” funkció 2018.06.30-ig tartó akció keretében díjmentes, egyébként lakossági ügyfeleknél 500 Ft/hó, vállalati ügyfeleknél 1 000 Ft/hó a VideóBank szolgáltatásra történő előfizetés havi díja!
 • A „GRÁNIT Ügyfél vagyok” funkció használatával megadott pénzforgalmi megbízások díja lakossági ügyfelek esetén a NetBankon keresztül megadott megbízások után felszámított díjakkal, vállalati ügyfelek esetén az elektronikus megbízások után felszámított díjakkal egyezik meg.
A GRÁNIT VideóBank szolgáltatásra vonatkozó díjak a bankszámlacsomag mindenkor hatályos hirdetményében kerülnek feltüntetésre, megtekintéséhez kattintson IDE.

Szükséges-e GRÁNIT bankszámlát nyitnom a VideóBank használatához?

A „Számlát nyitok” és az „Érdeklődés” funkció GRÁNIT bankszámla nélkül is elérhető mindenki számára. A „GRÁNIT Ügyfél vagyok” funkció csak a GRÁNIT bankszámlára és GRÁNIT VideóBank szolgáltatásra szerződött ügyfeleknek érhető el.

Hogy lehet a GRÁNIT VideóBankot elindítani?

 • Számítógép, tablet használata esetén kattintson IDE
 • iOS mobiltelefon estén töltse le a GRÁNIT VideóBank alkalmazást az AppStore-ból
 • Android mobiltelefon estén töltse le a GRÁNIT VideóBank alkalmazást a Google Play áruházból,

Milyen eszközökről érthető el a GRÁNIT VideóBank szolgáltatás?

A szolgáltatás mobiltelefonról, tabletről és olyan, webkamerával ellátott, internetképes személyi számítógépeken keresztül érhető el, melyek megfelelnek a rendszer technikai követelményeinek (lásd következő szakasz). A szolgáltatás honlapján könnyedén ellenőrizheti, hogy számítógépe alkalmas-e a szolgáltatás teljes körű igénybevételére.

Hogyan tudom engedélyezni Chrome böngészőben a mikrofon és kamera használatát?

Amennyiben a GRÁNIT VideoBank nem kérdez rá a kamera és mikrofon használatára desktop Chrome böngészőben, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:
 • Kattintson a https://vbclient.granitbank.hu linkre
 • Kattintson a címsor mellett bal oldalon látható kis zöld lakat ikonra
 • A megjelenő listában a Kamera és a Mikrofon sorokban válassza a "Mindig engedélyezze ezen a weboldalon" beállítást
 • A beállítás után frissítse az oldalt a Ctrl és az F5 gombok együttes megnyomásával
 • Ezt követően desktop Chrome böngészőben használható a GRÁNIT VideoBank

Milyen okostelefonon vagy számítógépen használható a VideóBank szolgáltatás?

iPhone vagy iPad használata esetén:
 • iPhone 4s és minden későbbi modell
 • iPad 2 és minden későbbi modell
 • operációs rendszer: IOS 8.0 és felette
 • legalább 1Mb/s internetkapcsolat (le- és feltöltési irányban egyaránt)
Android telefon vagy tablet esetén:
 • Android 4.4 és felette
 • képernyő méret: 640dp x 480 felbontás vagy nagyobb
 • előlapi kamera
 • Megfelelő sebességű CPU (Antutu benchmark >=25 000)
 • legalább 1Mb/s internetkapcsolat (le- és feltöltési irányban egyaránt)
Notebook és desktop számítógép esetén:
 • Mindenkori legfrissebb verziójú Chrome vagy Firefox böngésző használatát javasoljuk. (Amennyiben Internet Explorer vagy Safari böngészőt használ, szükséges lehet böngésző plugin telepítése, melyet a böngésző automatikusan felajánl. A VideoBank rendszer optimális működéséhez azonban legfrissebb verziójú Chrome vagy Firefox böngésző használatát javasoljuk.)
 • Webkamera használata (beépített vagy önálló mikrofonnal)
 • Videó és hangkapcsolat engedélyezése a böngészőben
Amennyiben a VideóBank rendszeren keresztül bankszámlanyitás történik, akkor a fentieken túlmenően szükséges
 • mobiltelefon használata esetén hátlapi kamera legalább 5Mpixel felbontással és autófókusz funkcióval
A mobilalkalmazás letölthető innen:

iPhone: https://appsto.re/hu/aWK9Q.i

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.egroup.videochat.GranitVideoChat&hl=hu

Miért biztonságos a GRÁNIT VideóBank szolgáltatás?

A legfontosabb biztonsági elemek:
 • A kapcsolat biztonságos, titkos, zárt rendszerben jön létre, mely megakadályozza a jogosulatlan személy általi lehallgatást vagy manipulációt.
 • Az audio-videó kapcsolat mellett egyidejűleg biztonságos, titkosított szöveges üzenetváltás („chat”) is történhet.
 • Meglévő ügyfeleink a GRÁNIT VideóBank szolgáltatáshoz kapcsolódó külön szerződéssel bármilyen banki műveletet kezdeményezhetnek egyedi azonosító és jelszó megadásával.
A belépéskor a rendszer egy egyszer használatos jelszót is küld SMS üzentben, amely további biztonsági elemet jelent.

Mekkora adatforgalmat generál a VideóBankon keresztül történő ügyfélazonosítás?


A VideóBankon keresztüli kapcsolat a videóhívás jó minőségének biztosítása érdekében esetenként elérheti a 10 Mbyte/perc adatmennyiséget is.

 

GRÁNIT TELEBANK

 

Hogyan igényelhető GRÁNIT TeleBank szolgáltatás?

Személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy Ügyfélközpontjaink bármelyikében, honlapunkon keresztül Online számlanyitás keretében, vagy NetBankon keresztül Szabad formátumú levél írásával.

Hogyan használható a TeleBank szolgáltatás?

A TeleBank szolgáltatás teljeskörű használatához az ügyfél azonosítása szükséges. Ez úgy történik, hogy bejelentkezéskor - a telefon billentyűzetének használatával – meg kell adni
 • a TeleBank azonosítót, amelyet a Bank bocsájt a felhasználó rendelkezésére, valamint
 • a TPIN kódot, amelyet a Bank által SMS-ben megküldött kezdeti TPIN kód első bejelentkezéskori kötelező módosításával ad meg az ügyfél.
Azonosítást követően adható meg megbízás a számla egyenlegének terhére.

Hányszor lehet a TeleBank TPIN kódot tévesen megadni?

Amennyiben a TPIN kód háromszor hibásan kerül megadásra, a rendszer kitiltja a megadott TeleBank ügyfél azonosítót a szolgáltatásból.

Mi a teendő többszöri tévesen megadott TPIN kód esetén (amikor a TeleBank-ba való belépést nem engedélyezi a rendszer)?

A Telebank szolgáltatásból történő kitiltás feloldását, munkaidő alatt személyesen a GRÁNIT Bank Központi Fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), illetve NetBankon keresztül a Postaláda Szabad formátumú levél menüpontban tudja kezdeményezni.

 

LAKOSSÁGI HITELEK

 

Milyen típusú lakossági hitelek igényelhetők a GRÁNIT Banknál?

 • GRÁNIT Lakáshitel lakáscélú felhasználásra, azaz lakásvásárláshoz, építéshez, felújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez (jelzálogjog fedezete mellett)
 • GRÁNIT Szabad felhasználású jelzálogjoghitel hitelkiváltáshoz, célhoz nem kötött felhasználáshoz (jelzálogjog fedezete mellett)
 • GRÁNIT Otthonteremtési kamattámogatású jelzálogjoghitel új lakás vásárlásához, építéséhez (csak a 10 M Ft összegű CSOK-ra jogosultak részére)
 • GRÁNIT folyószámlahitel GRÁNIT Banknál vezetett folyószámlájához kapcsolódóan szabad felhasználású hitelkeret átmeneti pénzügyi nehézséges áthidalásához (rendszeres jóváírás fedezete mellett)

Hol adhatom le az igénylésemet?

Személyesen a Bank:
 • Központi Fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. I. em. nyitva tartása: H-P: 8:30-16:00)
 • WestEnd Ügyfélközpontjában (WestEnd City Center I. em. Hild József sétány 24. nyitva tartása: H-P: 10:00-18:00)

Postai úton (1439 Budapest Pf. 649.)

Elektronikusan NetBankon keresztül:
A NetBank/Postaláda/Szabad formátumú levél menüpontban írja meg igénylését. Ezt követően NetBankon keresztül megküldjük Önnek az igényléséhez szükséges benyújtandó dokumentumokat.
A hiteligénylés beadásához küldje el a kitöltött papírokat postai úton, vagy személyesen adja le a bankfiókjaink egyikében.

Mi a teendő, ha lakossági hitellel kapcsolatos kérdése van?

Lakossági hitellel kapcsolatos kérdéseit a hitelinfo@granitbank.hu e-mail címen várjuk, kollégáink 1 munkanapon belül válaszolnak, vagy telefonon megkeresik Önt.

A kölcsönigényléshez milyen dokumentumokat kell benyújtania?

A jelzáloghitel igényléshez benyújtandó dokumentumok listája - a kölcsönkérelemhez kapcsolódó nyomtatványokkal együtt - letölthető a Gránit Bank honlapjáról: Letölthető dokumentumok
Amennyiben erre nincs lehetősége, a kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványokat a Bank ügyfélszolgálatán is átveheti vagy a hitelinfo@granitbank.hu címre küldött e-mail üzenetben kérheti.
Folyószámlahitelhez benyújtandó dokumentumok:
 • 3 havi - a jövedelemóváírásokat tartalmazó - folyószámla-kivonat (csak, ha az ügyfélnek nem a GRÁNIT Banknál vezetett számlára érkezik a jövedeleme)
 • teljes körűen kitöltött és aláírt "Lakossági Bankszámlához Kapcsolódó Hitelkeret (Folyószámlahitel) Igénylőlap és Szerződés" és "Terméktájékoztató", amelyek letölthetők innen
 • nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány másolata

Kell-e jövedelemigazolás, a kölcsön felvételéhez?

Igen, a Bank kizárólag jövedelemvizsgálat mellett nyújt kölcsönt.

Nyugdíjasok is igényelhetnek hitelt?

Igen, azonban a futamidő lejártának évében az igénylő maximum a 75 éves életkort érheti el.

Új munkahely esetén csak a próbaidő leteltét követően igényelhető kölcsön?

Igen. Ez alól kivétel, ha a próbaidő indoka munkahelyváltozás volt, és a régi munkaviszony vége és az új munkaviszony kezdete között maximum 10 munkanap telt el, továbbá az előző munkaviszony legalább egy évig folyamatos volt ugyanannál a munkaadónál.

Igényelhető-e kölcsön határozott munkaviszony esetén?

Igen, amennyiben a munkaviszonyból még 6 hónap hátravan, vagy rendelkezésre áll a munkáltató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a munkaviszony meghosszabbításra kerül.

A futamidő alatt változhat-e a kamatfelár mértéke?

Csak a Bank Kockázatvállalással kapcsolatos ügyletek Üzleti Feltételeiben foglaltak esetében! A dokumentum elérhető:
www.granitbank.hu/hirdetmeny

Hogyan tudhatja meg, hogy adott ügylet esetén mekkora a kamatfelár mértéke?

A kamatfelár mértékét alapvetően két tényező befolyásolja: a hitelösszeg és a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értékének a hányadosa, valamint hogy miként aránylik az igényelt kölcsön törlesztő részlete a család rendelkezésére álló szabad jövedeleméhez.
A kamatfelár mértékét a honlapon megtalálható jelzáloghitel kalkulátor segítségével Ön is könnyen meghatározhatja! A kalkuláció csak tájékoztató jellegű!

Vidéki ingatlanokat is elfogad a Bank a kölcsön fedezeteként?

A Bank csak a Településlistán szereplő városokban található ingatlanok fedezete mellett nyújt kölcsönt. A lista elérhetősége: www.granitbank.hu/lakossag/letolthetodokumentumok

Mennyi időt vesz igénybe a kölcsön folyósítása?

A hitelkérelem hiánytalan befogadásától, illetve a hiánypótlással befogadott kérelem esetén - feltételezve az ügyfél ügyintézéshez kapcsolódó aktív együttműködését - a hiánypótlástól számított 20 munkanapon belül a Gránit Bank a hitelt elbírálja.
A hitelbírálatot követően a folyósítási feltételek benyújtását követő 10 munkanapon belül történik a folyósítás.

Az ingatlan értékének hány százalékáig nyújt kölcsönt a Bank?

A Bank az ingatlan forgalmi értékének lakáscélú kölcsönök esetében 80%-áig, szabad felhasználású hitelek esetében 75%-áig nyújt kölcsönt.
Az értékbecslést a Bank által megbízott külső szakértő végzi.