TeleBank: +36 1 510 0527
×
 
A BANK STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI

A GRÁNIT Bank a hazai pénzpiac új szereplőjeként a tiszta, világos kommunikáción, korrekt és egyértelmű tájékoztatáson alapuló, egyenrangú ügyfél-bank kapcsolat kialakítására törekszik.

A magyar gazdaság versenyképességének növelése iránt elkötelezett, hazai tulajdonosi háttérrel piacra lépő GRÁNIT Bank célja, hogy a kis-és középvállalatok stratégiai partnere legyen, olyan innovatív és integrált pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson, amelyek túlmutatnak a hagyományos banki szolgáltatásokon.

A GRÁNIT Bank partner az állami és EU-támogatások elő- és társfinanszírozásában és érdekelt az így megvalósuló projektek hosszú távú működésében. Ebben stratégiailag is támaszkodik azokra a nagyvállalati kapcsolatokra, amelyek a Bank aktív közreműködésével segíthetik a kis-és középvállalati szektor dinamizálását.

A Bank forintban és devizában a szolgáltatások széles körét nyújtja, gyors helyi döntéshozatali rendszerével biztosítja az ügyféligények pontos és határidőre történő teljesítését.

A GRÁNIT Bank stratégiájának kulcseleme a vállalati és lakossági ügyfelek számára az érthető, ugyanakkor magas színvonalú és értékálló pénzügyi szolgáltatások nyújtása testreszabott megoldásokkal, költséghatékony működési modellben, amelyeket együttműködő partnereinken keresztül széles körben elérhetővé teszünk. A GRÁNIT Bank egyúttal a modern kor minden technológiai lehetőségét meg kívánja ragadni a gyors és kényelmes ügyfélkiszolgálás érdekében, ezért kiemelt szerepet szán az elektronikus csatornákon keresztül történő kiszolgálásnak.

TÖRTÉNETÜNK
 
1985. A magyar pénzügyi rendszer korszerűsítésének részeként 1985-ben a kétszintű bankrendszer megteremtése érdekében az MNB és a Pénzügyminisztérium számos gazdálkodó szervezettel együtt döntött az ÁVB Rt., mint szakosított pénzintézet létrehozásáról.
A társaságot 44 részvényes alapította 2,2 milliárd forint alaptőkével. 1992-ben a társaságban többségi részvénytulajdont szerzett a Westdeutsche Landesbank (Europa) AG (Düsseldorf).
 
1993-ban a Bank nemcsak a nevét változtatta meg Westdeutsche Landesbank (Hungaria) Rt.-re (később WestLB Hungaria Zrt.), hanem üzletpolitikáját is a tulajdonos nemzetközi stratégiájához igazította. A WestLB Europa AG magyarországi tagjaként erősítette a WestLB-csoport nemzetközi tevékenységét, ügyfelei között növelte a nemzetközi kapcsolatokkal, export-import forgalommal rendelkező nagyvállalatok számát, amelyek részére teljes körű kereskedelmi banki szolgáltatásokat kívánt nyújtani.
 
1999. A Bank júniusban kapta meg az univerzális banki jogosítványt, és tevékenységét kiterjesztette a befektetési banki, tanácsadási, részvény-kereskedelmi és –jegyzési, garanciavállalási területekre is.
 
2010. januártól májusig a Bank a Wallis Zrt. tulajdonában, Milton Bank Zrt.-ként működött.
 
2010. május 7-én a PSZÁF engedélyezte a Demján Sándor tulajdonában lévő Magyar Tőketársaság Zrt. és a Wallis Zrt. közötti tranzakciót, amelyet követően a Bank GRÁNIT Bank Zrt. néven üzletileg megújulva folytatja tevékenységét. 2010. augusztusában Hegedüs Éva alelnök-vezérigazgató is tulajdonrészt szerzett a Bankban a többségi tulajdonában lévő E.P.M. Tanácsadó Kft.-n keresztül. Ezt követően 2011-2012 között további 5 tulajdonostárs csatlakozott a Bankhoz, és ezzel a többségi tulajdonos mellett közel 20%-os lett a kisebbségi tulajdonosok részaránya.

2013. június 20-án a Nemzetgazdasági Minisztérium tőkeemeléssel kisebbségi tulajdonrészt szerzett a GRÁNIT Bankban. Az állam a Bankban a piaci befektetői elv alkalmazása alapján szerzett részesedést. A Nemzetgazdasági Minisztérium üzleti célú befektetést hajtott végre, amely eredményeképpen egy innovatív – direktbanki – üzleti modellt megvalósító, gyorsan növekvő és hatékonyan működő pénzintézet kisebbségi tulajdonosa lesz. Az állami tőkeemeléssel a korábbi tulajdonosok többségi tulajdonhányada megmaradt, ezzel együtt a management jogok is az alapító tulajdonosnál maradtak, és a Bank üzleti stratégiája sem változott.

2015. december 30-án 3,1 milliárd forint összegű tőkeemelés valósult meg a GRÁNIT Bankban, az újonnan kibocsájtott törzsrészvényeket a Pannónia Nyugdíjpénztár és a Magyar Állam jegyezte le, és ezáltal a Bank saját tőkéje meghaladta a 8,1 milliárd forintot. 2015 végén jelentős változás történt a piaci magánbefektetők személyében, miután Demján Sándor, Magyarország egyik legismertebb üzletembere és Hegedüs Éva között létrejött korábbi megállapodás alapján Demján Sándor lehetőséget biztosított Hegedüs Évának a tulajdonában lévő részvények megvásárlására. Demján Sándor kifejezve a Bankkal kapcsolatos elkötelezettségét, a GRÁNIT Bank tiszteletbeli és örökös elnöke maradt 2018-ban bekövetkezett haláláig.

2017. első felében a kedvező eredmények alapján a Pannónia Nyugdíjpénztár és az MKB Nyugdíjpénztár együttesen 1,12 milliárd forint összegű tőkeemelést hajtott végre. A GRÁNIT Bank munkavállalói résztulajdonosi programot (MRP) indított, amelynek legfontosabb célja, hogy a munkavállalókat még jobban motiválja a részvényesi érték növelésében. Az MRP Szervezet közel 15%-os tulajdonosa lett a Banknak. A tőkeemelések eredményeként a bank saját tőkéje 10,5 milliárdról 13 milliárd forintra emelkedett.

2018 első felében lezárult a tranzakció, amelynek keretében a Magyar Állam értékesítette a Bankbank lévő tulajdonrészét a már kezdetektől fogva tulajdonos E.P.M. Kft. részére.
 


 
 
EREDMÉNYEK
 

A GRÁNIT Bank a 2017-es üzleti évet 300 milliárd forint fölötti mérlegfőösszeggel zárta (ez az indulás óta éves átlagban több mint 60%-os növekedést jelent) miközben adózás előtti nyeresége is 980 millió forintra nőtt, amely több mint négyszerese az előző év eredménynek. 2017 végén a bank hitelállománya meghaladta a 116 milliárd forintot, amely 14%-kal magasabb az előző év végi értéknél. A hitelintézet betétállománya egy év alatt 38%-kal nőtt és meghaladta a 240 milliárd forintot az ügyfélszám jelentősen bővülése mellett.

 

A digitális üzleti modell alapján, elsősorban elektronikus csatornákon szolgáltató hitelintézet immár negyedik üzleti évét zárja nyereséggel, miután a 2010-es alapítását követően már a negyedik évben profittermelővé vált, lényegesen hamarabb, mint ami egy új induló bank esetében a nemzetközi benchmark alapján elvárható.

 

A kedvező eredmény első sorban a kiváló minőségű portfóliónak (100,0%-ban problémamentes állomány) és a költséghatékony üzleti modellnek köszönhető. A GRÁNIT Bank 0,9% eszközarányos költségmutatója (működési költség/mérlegfőösszeg) lényegesen kedvezőbb a bankrendszer 2,4%-os átlagánál, ami lehetővé teszi az ügyfelek részére a tartósan kedvező kondíciók biztosítását, a részvényesi érték tartós növelése mellett.

 

A Bank forrásszerkezete követi az univerzális bankok szokásos forrásszerkezetét, amelyben az ügyfélbetétek, a kapott refinanszírozás és a tőke a legnagyobb összegű tételek. Az ügyfélbetétek tekintetében Bank az ügyfelek széles körétől von be látra és lekötött betétet. A bank minden szektorból – vállalati, lakosság, államháztartás, nonprofit intézmények – kompetitív alapon szerzi a betéteket a stratégiai célkitűzések mentén.

A Bankban kezdetben csak vállalati ügyfelek tartottak pénzt, de azt követően a lakossági betétek állománya évről évre folyamatosan nő, aránya megközelíti a 25%-ot a teljes ügyfélbetéteken belül, a látra szóló állomány közel 50%. A koncentráció mérésére alkalmas Herfindahl–Hirschman-index (HHI) évek óta a nem koncentrált tartományban található és a mutató értéke az elmúlt négy évben a felére csökkent.

A Bank Magyarország egyik leglikvidebb bankja, a hitel betét aránya az elmúlt években tartósan az 50% körüli szinten alakult, azaz az ügyfélbetétek állománya kétszererese a hitelek állományának. A bank konzervatív és preventív likviditáskezelést folytat, minden likviditási mutató (pl. LCR, NSFR) jóval a törvényi minimum szint felett alakul, és a rendszeresen végzett banki stressz teszt eredménye is visszaigazolja a magas szintű stabilitást.

 

 


 
A Bank 2018-ban folytatja a növekedést és a digitális üzleti modell megvalósítását az elfogadott stratégiai pálya mentén. Az első féléves adatok alapján több mint 900 M Ft adózás előtti eredményt ért el a Bank. 

A Bank könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Cg.: 01-09-063022
 
Digitális bank valódi előnyökkel

Már több tízezer ügyfelünk meggyőződött arról, hogy a bankolás lehet egyszerű, olcsó és kényelmes.